top of page

Anunțuri și Concursuri

021-Proces verbal de afisare-Rezultat proba scrisa la concursul de recrutare -Compartiment Urbanism.pdf

020-Anunt recrutare functii publice vacante.pdf

019-FORMULAR%20INSCRIERE%20CONCURS.doc

018-Informare evolutie Influenta Aviara.pdf

017-PV de afisare a selectie dosarelor candidatilor inscrisi la concursul de recrutare in vederea ocuparii functiei publice vacante de inspector, drag debutant, Comp. Taxe si Impozite.pdf

016-PV de afisare a selectie dosarelor candidatilor inscrisi la concursul de recrutare in vederea ocuparii functiei publice vacante de inspector, drag asistent, Comp. Taxe si Impozite.pdf

015-Rezultatul probei scrise la examenul-concursul de ocupare a functiei vacante de inspector grad debutant Comp. Taxe si Impozite com Ostroveni.pdf

014-Rezultatul probei scrise la examenul-concursul de ocupare a functiei vacante de inspector grad asistent Comp. Taxe si Impozite com Ostroveni.pdf

011-anexe 1 si 3 2022 Finala 2023 finala.pdf

010-Anunt Organizare concursuri de recrutare pentru ocuparea functiior publice vacante de inspector, grad debutant clasa I -Compartiment Taxe si Impozite, respectiv inspector grad principal-Compartiment Contabilitate-Resurse umane.pdf

009-Informare332-16.01.2024.pdf

008-Anunt Granturi.pdf

bottom of page